IMA TIH INDIVIDUA
54, Beograd, Srbija

Ima tih individua, kojima su svi krivi za sve. Koji mrze sve što hoda, i to opravdavaju svojim pravom na isto.

Misliti da je nekome bogom dano pravo za vršenje terora nad ostalima koje ne dele njihove stavove, je radikalnost, i govori samo o kompleksima koji se s mukom leče.

Nema to veze s pravom na slobodu, ali ima mnogo veze s kompleksima, prikrivenim nezadovoljstvima , čistom zlobom i frustracijama raznih vrsta.

Niska toleracija na frustraciju se javlja kod osoba koje imaju loše veštine slušanja, završavaju rečenice drugih ljudi, umesto da ih puste da ispričaju šta su želeli. Javlja se kod osoba koji su ometeni i rasejani. Javlja se kada neprekidno zahtevaju da dobiju to što žele, na što brži i što lakši način.

Niska tolerancija na frustraciju vodi izbegavanju suočavanja s problemima, agresivnom ponašanju, izlivu besa , nezadovoljstvu. Utiče negativno na psihičko i fizičko stanje.

Ne možemo promeniti svet da bi nam bilo lakše, ali možemo promeniti sosptveno vidjrnje sveta i osećanja koja doživljavamo u interakciji sa okolinom.


Navika da što brže zadovolje želje, kako bi se otklonila tenzija, samo pojačavaju sklonost ka brzom rešavanju problema i postizanju kratkotrajnog zadovoljstva. Navike koje podržavaju netolerantnost se rasplamsavaju brzo i vode u nepovrat zdravog mentalnog života.

24 pregleda
 
Komentari
vedronebo 25.03.2019

Verovanje intuiciji i prepuštanje nesvesnoj analizi samo je osobina koja isključuje proces razuma, ne vidi i nije u stanju da preispita celinu koju površno analizira ne sagledavajući poentu . POENTA: Ne možemo promeniti svet da bi nam bilo lakše, ali možemo promeniti sosptveno vidjenje sveta i osećanja koja doživljavamo u interakciji sa okolinom.IMA TIH INDIVIDUA.

Djollla 24.03.2019

kako zracis, tako privlacis ako vidis takve ljude, onda si i sama takva......

Blog
Blogovi se ažuriraju svaka 5 minuta