gio(khevsuri) blog

gio(khevsuri)
27, Tbilisi, Gruzija

02.01.2013

  თავიდან ფეხებამდე ხე... 05:45 suratze didxans mdumared giyurebdi, iyavi matrobela vit gvino qarvisa, lamazi tvalebi da tkbili tuchebi , sxeuli gaohkrtoda vit shuqi mtvarisa, iyavi mediduri rogorc tetri gedi, xanac shegadare pirvel dges martisa, ratom? Albat emdzelas migamsgavse, romelic gazafxul pirveli hyvavisa. (by xevsuri)only for you


Blog
Blogovi se ažuriraju svaka 5 minuta