Tihiokean blog

Tihiokean
54, Beograd, Srbija

29.09.2020

Kada Bob ima probleme sa svima, obično je glavni problem sam Bob.

Ne opraštajući greške, sam praviš grešku.

Praštajući podlost, ti pomažeš da se desi druga. A tupost uopšte ne zahteva oproštaj. Ona je kao vetar, ne zavisi ni od čega. Nju treba prihvatiti takvu kakva jeste, zaštititi se od njenog štetnog delovanja i tražiti u njoj neku korist. 


Blog
Blogovi se ažuriraju svaka 5 minuta